Multikompleks præhospital praksis

Akademimodul

Modulet ‘Multikompleks præhospital praksis’ er en uddannelse, der henvender sig til ambulancebehandlere eller tilsvarende, som ønsker at tilegne sig kompetencer i at vurdere og iværksætte præhospitalsbehandling på baggrund af en specialiseret helhedsvurdering af borgerens tilstand

Datoer og tilmeld

Modulet 'multikompleks præhospital praksis' indgår som del af paramedicineruddannelsen

Om modulet

På modulet ’Multikompleks præhospital praksis’ tilegner du dig kompetencer i at vurdere og iværksætte præhospitalsbehandling på baggrund af en specialiseret helhedsvurdering af borgerens tilstand.

Modulet indgår som del af paramedicineruddannelsen.

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at lave specialiserede vurderinger af borgere, så de kan få kvalificeret behandling inden evt. indlæggelse eller modtagelse på hospitalet.

Det faglige indhold

  • Systematisk observation og vurdering af den akutte/sub akutte borger/patient
  • Sygdomslære, anatomi og fysiologi
  • Farmakologi og polyfarmaci knyttet til systematisk observation og vurdering af den akutte/sub akutte patient/borger
  • Borgeren med psykisk lidelse og /eller misbrug
  • Kommunikation i relation til borgere og i det tværfaglige/ tværsektorielle samarbejde
  • Koordination af opgaver i akutte situationer
  • Sundhedsvæsenets organisering

Undervisning og eksamen

Den studerende tilegner sig kompetencer til vurdering og håndtering af komplekse problemstillinger i den præhospitale praksis med henblik på at iværksætte præhospital behandling på baggrund af en specialiseret helhedsvurdering af borgerens tilstand 

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til ambulancebehandlere eller tilsvarende, der ønsker en uddannelse inden for den præhospitale praksis, hvor der kræves specialiseret vurdering tæt på borgerne med henblik på iværksættelse af kvalificeret behandling.

Tilmelding

Du skal godkendes af din arbejdsgiver. Du er selv ansvarlig for at opnå godkendelse fra din arbejdsgiver.

Adgangskrav

Til dette modul er der fastsat særlige faglige forudsætningskrav om

  • Tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse til ambulancebehandler
  • Eller tilsvarende uddannelse og virke som ambulancebehandler i mindst 3 år
Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb