Præsentationsteknik

Akademimodul

Præsentationsteknik er et oplagt valg for dig, der gerne vil gennemføre gode og professionelle præsentationer individuelt eller i en gruppe - med personlig gennemslagskraft.

Datoer og tilmeld

Brug retorik og bliv skarp til præsentation

Fagligt indhold 

Hvad er en god præsentation? Hvordan forbereder du dig bedst muligt? Hvordan skal præsentationen udformes? Og hvordan får du styr på nervøsiteten, så du brænder igennem og får formidlet dit budskab?

Med Præsentationsteknik får du træning i at anvende konkrete teknikker til at forberede og gennemføre præsentationer på en professionel måde, uden at nervøsiteten spænder ben for dit budskab. Teknikker, som du straks kan anvende i dit job eller som personlig profilering ved f.eks. en jobsamtale.

Du lærer om:

  • modeller til at analysere den retoriske situation
  • hvordan du disponere en præsentation
  • retoriske begreber og virkemidler
  • præsentationsteknikker, herunder kropssprog, stemmeføring og teknikker til at håndtere nervøsitet.

Udbytte

På modulet bliver du bekendt med relevante kommunikationsteorier, så du kan planlægge, gennemføre og evaluere en præsentation, og du får indblik i forskellige begreber, metoder, modeller og værktøjer til kommunikativ branding og profilering med gennemslagskraft.

Efter modulet kan du:

  • udvælge og anvende relevante strukturmodeller, hvor du tilpasser dit budskab, din argumentation og de visuelle virkemidler til tilhørerne
  • anvende retoriske modeller, begreber og virkemidler i forbindelse med planlægning af præsentationsopgaven
  • gennemføre præsentationer med bevidsthed om egen personlige kommunikation
  • give og modtage udviklingsorienteret feedback på præsentationer.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Kommunikation og formidling og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Præsentationsteknik er til dig, som vil forbedre din retorik og præsentationsteknik, så du står bedre i arbejdssituationer, hvor præsentationen og kommunikationen er vigtig.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb