Produktudvikling

Akademimodul

Arbejder du med produktudvikling?
Med ny viden om teorier og metoder til systematisk produktudvikling kan du anvende kreative metoder til din idégenereringsproces med tanke på bæredygtighed og brugerdreven produktudvikling.

Se datoer

Lær om produktudviklings-processer!

Fagligt indhold 

Du får viden om:

  • produktudviklingens betydning for virksomhedens forretningsmæssige grundlag
  • virksomhedens produktionsmetoder og de menneskelige ressourcers indflydelse på produktudviklingsprocessen
  • prototyping og kravspecifikationer
  • produktporteføljen dvs. kombinationen af nye produkter, cash cows og afvikling af forældede produkter.

Udbytte

Med kendskab til og anvendelse af én eller flere produktudviklingsprocesser kan du lede afgrænsede produktudviklingsprojekter samt indgå i større tværfaglige produktudviklingsprojekter.

Efter Produktudvikling kan du:

  • anvende skitseringsteknikker og fysiske modeller til formidling og idegenerering
  • vurdere bæredygtigheden af produktet
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag
  • anvende og vurdere værktøjer til at forstå og omsætte kundebehov til relevante produkter.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Produktudvikling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil forbedre dine kompetencer inden for produktudvikling og idégenerering.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jan Poulsen Uddannelseskonsulent
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb