Salgsledelse

Akademimodul

Salgsledere har mange varierende opgaver. På dette forløb, hjælper vi dig med at få struktur på arbejdet som salgsleder. Der er høje krav til en salgsleder, og det er en post med stor bevågenhed, da resultaterne er essentielle for virksomheden. Derfor er det vigtigt at have redskabsposen til at lede, prioritere, skabe retning og motivere salgsteamet.

Salgsledelse giver dig redskaberne til at gøre en forskel og udfylde rollen, så du får et af de mest spændende jobs, du kan få.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Det er vigtigt at skabe forståelse for dine opgaver som salgsleder, så du både skaber din position i organisationen og succes med resultaterne.

Vi arbejder med fremtidens krav til salgslederens opgaver, så du får skabt tiden til at gøre det rigtige.

Du skal derfor arbejde med at sætte mål for din funktion, så du har en klar retning til at klare udfordringerne.

På kurset skal du arbejde med din salgsledelsesautoritet i forhold til dit team, så du motiverer og ikke demotiverer dine medarbejdere. Du lærer hvordan, du flytter den enkelte i teamet med din personlighed. Samt hvordan du rekrutterer, træner og udvikler dine sælgere. Du lærer om sambesøg og den opfølgende og motiverende samtale med udgangspunkt i den coachende tilgang. Du lærer at have den anerkendende tilgang til ledelse, og stadigvæk formå at sætte krav og løse konflikter.

Det er ofte de små berøringer i dagligdagen, der sikrer succes i salgsarbejdet. Du lærer derfor om kommunikation, uddelegering der skaber motivation. Motivation er nøglen til succes. Vi sætter fokus på sælgeres forskellige måde at blive motiveret på ved hjælp af grundlæggende motivationsteorier samt forskellige ledelsesteorier.

Du lærer om det effektive salgsmøde. Med fokus på både agenda og målsætninger. Du lærer at inddrage teamet i mødet, så alle er engagerede og trænende mod målene for den kommende salgsopgave.

Du ender ud med din egen personlige handlingsplan, hvor du sætter mål for din udvikling, og skaber dig tiden til at indfri dem.

Målgruppe

Kommende og nuværende salgsledere, der har til opgave at opnå gode salgsresultater via en stab af salgsmedarbejdere.

Dit udbytte

Som deltager på ’Salgsledelse’ vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for ledelse, kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Virksomhedens udbytte

Din virksomhed får en leder, der har overblik over rollen som salgsleder og med ny inspiration og motivation til at løse opgaven. De får en salgsleder, der kan løfte og motivere sine medarbejdere til nye højder, og dermed skabe optimale resultater med tilstedeværende ressourcer.

Metode

Undervisningen består af inspirerende teoriindlæg kombineret med instruktørens praktiske erfaringer i salgsverdenen, erfaringsudveksling mellem deltagerne, gruppearbejde og individuelle opgaver, der tager udgangspunkt i gennemgået teori og cases, men med fokus på dine arbejdsopgaver. Kurset bliver understøttet af en bog med den nyeste forskning på området.

Eksamensform

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort, individuelt projekt.

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb