Statsret og EU-ret

Akademimodul

Fordyb dig i grundlovens rammer, det statsretlige og emner, hvor du lærer at sammenligne EU-institutionerne og de danske statsorganer, så du opnår større forståelse for retslige forskelle og ligheder.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå EU-institutionernes opbygning og de retslige statsorganer!

Fagligt indhold 

Grundlovens bestemmelser, lovgivningsprocessen, regeringens arbejde og ansvar, domstolenes organisation og uafhængighed samt den gensidige kontrol mellem de øverste danske statsorganer er blot nogle af de emner, som du lærer om med Statsret og EU-ret.

Du får viden om:

  • rammerne for folketinget, regeringen og domstolenes opbygning og funktion
  • rammerne for EU-institutionernes opbygning og kompetencer
  • væsentlige friheds- og menneskerettigheder såvel i grundloven som i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Udbytte

Ved at analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole, kan du drage sammenligninger mellem EU-institutionerne og de danske statsorganer, og bidrage med grundlæggende viden på det statsretlige og EU-retslige område.

Efter Statsret og EU-ret kan du:

  • analysere samspillet mellem EU-institutionerne
  • identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger
  • sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til sit eget arbejde.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentligt forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Statsret og EU-ret er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb