Udeskole og læringsaktiviteter i naturen

Akademimodul

Ser du naturen som et læringsrum, er modulet Udeskole og læringsaktiviteter i naturen noget for dig. På modulet bliver du i stand til at udvikle og formidle læringsaktiviteter i den lokale natur. 

Datoer og tilmeld

Læreprocesser i naturen

Fagligt indhold

Under forløbet får du viden om formidling af natur, udeskole og udepædagogik for børn og unge. Derudover bliver du i stand til at udvikle, udvælge og formidle læringsaktiviteter i naturen i forhold til din målgruppes forudsætninger, herunder med fokus på sundhed og trivsel, også på ture med overnatning og korte bevægelsesaktiviteter i naturen. Du opnår også forståelse, så du over for kollegaer eller organisationer kan begrunde didaktiske overvejelser med tværfagligt indhold i forhold til udeaktiviteter med forskellige målgrupper- også inden for specialområdet.

Du får viden om:

  • Formidling af natur, udeskole og udepædagogik 
  • Organisering af udeskolepraksis
  • Læreprocesser knyttet til læringsaktiviteter og bevægelse i naturen i forhold til undervisningsmål, kompetencemål og læringsplaner for forskellige målgrupper
  • Didaktik og didaktiske modeller i relation til udeskole og læring i naturen

Udbytte

Du lærer at omsætte din viden om udeskole og friluftsvejledning til planlægning, gennemførsel og evaluering af udeaktiviteter med udvalgte målgrupper og at inddrage andre aktører i lokalområdet. Forløbet klæder dig på til at indgå i udepædagogiske natur- og friluftsprojekter. Derudover bliver du i stand til at reflektere over og argumentere for udeaktiviteters potentiale i friluftsvejledning. 

Målgruppe

Modulet Udeskole og læringsaktiviteter i naturen henvender sig til dig, som ser muligheder i at bruge naturen som et læringsrum. Du får solid viden, kompetencer og de nødvendige færdigheder til at tilrettelægge læringsaktiviteter i naturen. 

Niveau

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse til Friluftsvejleder eller som et enkeltfag. Udeskole og læringsaktiviteter er et valgfrit modul på uddannelsen.

Tina Noregren Underviser på Friluftsvejlederuddannelsen
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb