Varmeinstallation bygninger

Akademimodul

Vil du have viden om bygningers varmetab og energibehov?
Du kan lære om projektering og dimensionering samt etablering og varetagelse af drift og vedligeholdelse af større varmeanlæg med tilhørende automatik med Varmeinstallation bygninger.

Tilmeld

Få delautorisation VVS!

Fagligt indhold 

Du lærer at anvende metoder til at beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov samt værktøjer til at projektere og dimensionere større varmeanlæg.

Desuden lærer du at etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af større varmeanlæg med tilhørende automatik samt vurdere forskellige varmeinstallationer til bygninger og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Du får viden om:

  • bygningers varmetab og energibehov
  • større varmecentraler og varmeanlæg, herunder producerende, fordelings- og afgivende anlæg, skorstene, pumper, regulering og isolering.

Udbytte

Efter Varmeinstallation bygninger kan du håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på større varmeanlæg med tilhørende automatik i fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende varmeanlæg med tilhørende automatik.

Niveau

Du kan tage modulet Varmeinstallation bygninger, hvis du har gennemført det obligatoriske modul Varmeinstallation boliger.

Modulet hører under akademiuddannelse i VVS-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der vil have en delautorisation VVS eller en akademiuddannelse i VVS-installation.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb