Akut sygepleje i kommunal praksis

Diplommodul

Er du intersseret i den borgernære sundhedspraksis? På Akut sygepleje får du den nyeste viden om og metoder til at håndtere aktuelle situationer i eller tæt på borgernes eget hjem.

Datoer og tilmeld

Kompetenceløft i akutsygepleje i kommunal praksis

For at understøtte høj kvalitet der leveres i de kommunale akutfunktioner, har UC SYD og UCL sammen med syddanske kommuner udarbejdet et kompetenceløft i akutsygepleje rettet mod sygeplejersker med generalist kompetence i kommunalt regi.

Kompetenceløftet har fokus på akutsygepleje i kommunal praksis, hvor målet er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats i borgerens nærmiljø.

Gennem dette kompetenceløft styrkes den kommunale akutindsats, der dels skal følge op på sygehusets behandling og pleje og dels nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

Du opnår nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i eller tæt på borgerens eget hjem.

Du vil tillige udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed i varetagelse af akutfunktioner.

Opbygning

Kompetenceløftet opbygges som et deltidsforløb bestående af diplommodulet 'Akut sygepleje' med undervisning og tilegnelse af vidensgrundlag og generiske kompetencer i læringsfællesskab på undervisningsdage kombineret med tilegnelse af instrumentelle færdigheder og kliniske kompetencer i egen praksis eller klinik.

Undervisningen understøttes af simulationstræning og e-læringstilbud.

Indhold

  • Formål med og krav til kommunale akutindsatser set i relation til et organisatorisk, borgerrettet, og fagligt perspektiv
  • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer
  • Effektiv og sikker kommunikation
  • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
  • Håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift

Forløbet afholdes i samarbejde med UC Syd og udbydes begge steder.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Forløb