Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til systematisk at undersøge emner og problematikker i det sundhedsfaglige felt?

Lær at anvende kvalitative og kvantitative metoder, du kan bruge til at undersøge den sundhedsfaglige praksis.

Datoer og tilmeld

Få styr på metodetilgangene i den sundhedsfaglige praksis!

Fagligt indhold 

Du får viden om forskellige metodetilgange til undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, hvor du lærer at medtænke undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder.

Du lærer om:

  • kvalitative metoder, herunder interview og observation
  • kvantitative metoder, herunder spørgeskemaer, observationer.

Udbytte

Efter Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis kan du analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater samt indgå i selvstændigt og tværfagligt udviklingsarbejde.

Niveau

Modulet hører under den sundhedsfaglige diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb