Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Diplommodul

Vil du udvikle dit kendskab til forskellige kvalitative og kvantitative metoder, du kan bruge til at undersøge den sundhedsfaglige praksis?
Lær om sammenhængen mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.

Tilmeld modul

Få styr på metodetilgangene i den sundhedsfaglige praksis!

Fagligt indhold 

Du får viden om forskellige metodetilgange til undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, hvor du lærer at medtænke undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder.

Du lærer om:

  • kvalitative metoder, herunder interview, observation, diskursanalyse
  • kvantitative metode, herunder spørgeskemaer, observationer.

Udbytte

Efter Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis kan du analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater samt indgå i selvstændigt og tværfagligt udviklingsarbejde.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Forløb