Praksis - videnskabsteori og metode

Diplommodul

Få et solidt indblik i centrale videnskabelige begreber og metoder samt forskningsmetodologi inden for det sundhedsfaglige felt, så du er godt rustet til at gennemføre den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Datoer og tilmeld

Styrk din viden om videnskabsteori til dit arbejde på sundhedsområdet

Fagligt indhold 

Ved at kende til forskellige videnskabsteoretiske tilgange samt forståelse af at anvende dem i praksis kan du styrke din forståelse af sundhed og sygdom.

Du får viden om:

  • vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • sundheds- og sygdomsopfattelser samt faglighed og tværfagligt samarbejde
  • argumentationsteori og evidensbaseret praksis.

Udbytte

Når du forstår forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge, er du klar til at indgå i og påtage dig ansvar for din egen professionsfaglighed og det tværfaglige samarbejde.

Efter Praksis – videnskabsteori og metode kan du:

  • anvende informationsteknologi samt søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler
  • søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis
  • reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv.

Niveau

Modulet hører under den sundhedsfaglige diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praksis – videnskabsteori og metode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt på sundhedsområdet. Du kan for eksempel være sygeplejerske, socialrådgiver, terapeut eller pædagog.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb