Bæredygtighed i pædagogisk praksis

Diplommodul

Vil du arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab? På modulet får du et videnskabeligt og praksisrettet grundlag for at implementere bæredygtighed i en pædagogisk praksis.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

På modulet bliver der fokuseret på, hvordan du kan håndtere konkrete udfordringer i pædagogisk praksis, når bæredygtig udvikling skal prioriteres. Der bliver fokuseret på hvordan du, i samarbejde med kollegaer, kan integrere lokale, nationale og globale perspektiver på bæredygtighed i jeres pædagogiske praksis.

Du får viden om:

  • Begreberne bæredygtighed, bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • Samspillet mellem sociale, miljømæssige, socioøkonomiske samt kulturelle aspekter i bæredygtig udvikling
  • Didaktiske arbejdsformer, der understøtter deltagernes arbejde med bæredygtighed og bæredygtig udvikling

Udbytte

Du opnår færdigheder til at kunne vurdere dit eget fags eller professions rolle, mulighed og ansvar i arbejdet med bæredygtig udvikling fra et lokalt til et globalt perspektiv. Efter modulet kan du reflektere over interessekonflikter og dilemmaers centrale placering i arbejdet med bæredygtig udvikling i pædagogisk og uddannelsesmæssig sammenhæng. Du vil også være i stand til at analysere, vælge og begrunde valget af pædagogisk tilgang til håndtering af konkrete udfordringer i pædagogisk praksis, hvor bæredygtig udvikling skal prioriteres.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltmodul. Bæredygtighed i pædagogisk praksis er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder inden for dagtilbud, grundskole, ungdoms- og videregående uddannelser, og som ønsker at styrke dit teoretiske og praksisrettede grundlang for at implementere bæredygtighed i pædagogiske og uddannelsesmæssige sammenhænge på din arbejdsplads.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb