Bæredygtighed i pædagogisk praksis

Diplommodul

Vil du arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab? På modulet får du et videnskabeligt og praksisrettet grundlag for at implementere bæredygtighed i en pædagogisk praksis.

Tilmeld

Fagligt indhold

På modulet bliver der fokuseret på, hvordan du kan håndtere konkrete udfordringer i pædagogisk praksis, når bæredygtig udvikling skal prioriteres. Der bliver fokuseret på hvordan du, i samarbejde med kollegaer, kan integrere lokale, nationale og globale perspektiver på bæredygtighed i jeres pædagogiske praksis.

Du får viden om:

  • Begreberne bæredygtighed, bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • Samspillet mellem sociale, miljømæssige, socioøkonomiske samt kulturelle aspekter i bæredygtig udvikling
  • Didaktiske arbejdsformer, der understøtter deltagernes arbejde med bæredygtighed og bæredygtig udvikling

Udbytte

Du opnår færdigheder til at kunne vurdere dit eget fags eller professions rolle, mulighed og ansvar i arbejdet med bæredygtig udvikling fra et lokalt til et globalt perspektiv. Efter modulet kan du reflektere over interessekonflikter og dilemmaers centrale placering i arbejdet med bæredygtig udvikling i pædagogisk og uddannelsesmæssig sammenhæng. Du vil også være i stand til at analysere, vælge og begrunde valget af pædagogisk tilgang til håndtering af konkrete udfordringer i pædagogisk praksis, hvor bæredygtig udvikling skal prioriteres.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltmodul. Bæredygtighed i pædagogisk praksis er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder inden for dagtilbud, grundskole, ungdoms- og videregående uddannelser, og som ønsker at styrke dit teoretiske og praksisrettede grundlang for at implementere bæredygtighed i pædagogiske og uddannelsesmæssige sammenhænge på din arbejdsplads.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb