Myndighedsarbejde med børn, unge og familier

Diplommodul

Vil du have en central rolle i udviklingen af forskellige pædagogiske indsatser til fordel for udsatte børn og unge? Lær om de juridiske rammer og udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og handleplan!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv i stand til at varetage sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet!

Fagligt indhold 

Du lærer om de teorier, metoder og praksis, der har betydning for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder de juridiske regler og rammer.

Med Myndighedsarbejde med børn, unge og familier får du viden om:

  • metoder til inddragelse af børn, unge, forældre og netværk
  • teorier på individ-, gruppe- og samfundsniveau i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner
  • indsatser og metoder i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • forskellige teoretiske og metodiske tilgange i indsatsen overfor børn, unge og familier i udsatte positioner.

Udbytte

Når du kan beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger på området for børn, unge og familier i udsatte positioner, kan du håndtere komplekse problemstillinger og træffe afgørelser om relevante indsatser i samarbejde med børn, unge og forældre.

Efter Myndighedsarbejde med børn, unge og familier kan du:

  • vurdere og begrunde relevante indsatser i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • formidle faglig viden og afgørelser til børn, unge og forældre
  • inddrage og samarbejde med relevante aktører samt fungere som koordinator for det tværprofessionelle samarbejde.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Myndighedsarbejde med børn, unge og familier er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder eller vil arbejde med sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb