Børn, unge og familier i udsatte positioner

Diplommodul

Vil du have en central rolle i udviklingen af forskellige pædagogiske indsatser til fordel for udsatte børn og unge? Lær om de juridiske rammer og udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og handleplan!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv i stand til at varetage sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet!

Fagligt indhold 

Du lærer om de teorier, metoder og praksis, der har betydning for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder de juridiske regler og rammer.

Med Børn, unge og familier i udsatte positioner får du viden om:

  • metoder til inddragelse af børn, unge, forældre og netværk
  • teorier på individ-, gruppe- og samfundsniveau i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner
  • indsatser og metoder i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • forskellige teoretiske og metodiske tilgange i indsatsen overfor børn, unge og familier i udsatte positioner.

Udbytte

Når du kan beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger på området for børn, unge og familier i udsatte positioner, kan du håndtere komplekse problemstillinger og træffe afgørelser om relevante indsatser i samarbejde med børn, unge og forældre.

Efter Børn, unge og familier i udsatte positioner kan du:

  • vurdere og begrunde relevante indsatser i socialt arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • formidle faglig viden og afgørelser til børn, unge og forældre
  • inddrage og samarbejde med relevante aktører samt fungere som koordinator for det tværprofessionelle samarbejde.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Børn, unge og familier i udsatte positioner er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder eller vil arbejde med sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Trine Østerbye Clausen Uddannelsesansvarlig
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb