Voksne udsatte og personer med handicap

Diplommodul

Kan du varetage sagsbehandlingen inden for området med voksne udsatte og/eller personer med handicap? Få ny faglig viden og relevante metoder, og specialiser dig inden for sagsbehandling, rådgivning og forebyggelse af social udsathed og marginalisering.

Tilmeld

Lær socialt arbejdes metoder og indsatser på handicap- og udsatteområdet!

Fagligt indhold

Du får viden om:

  • lovkrav til sagsbehandling på udsatte- og handicapområdet
  • vigtige organisationer og aktører på de to områder
  • ligestilling og menneskerettighedskonventioner i forhold til voksne udsatte og personer med handicap
  • høring af og formidling til personer med særlige udfordringer.

Udbytte

Efter modulet kan du vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger på området for udsatte voksne, og personer med handicaps, og derved vælge tiltag med henblik på at forebygge og afhjælpe social udsathed og marginalisering.

Du er i stand til at varetage sagsbehandling på handicapområdet og træffe korrekte juridiske afgørelser, hvor du inddrager borgeren i sagsbehandlingen og efterfølgende formidler faglig viden og afgørelser til relevante samarbejdsparter.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Voksne udsatte og personer med handicap er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Trine Østerbye Clausen Uddannelsesansvarlig
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb