Beskæftigelse

Diplommodul

Med et solidt indblik i de tilknyttede arbejdsmetoder og rammer kan du specialisere dig inden for beskæftigelsesområdet, så du kan varetage funktionen som sagsbehandler.

Datoer og tilmeld

Bliv koordinator for det tværprofessionelle samarbejde på beskæftigelsesområdet!

Fagligt indhold

Du lærer om de specifikke problemer, teorier, metoder og praksis, der gør sig gældende på beskæftigelsesområdet.

Gennem viden om de juridiske rammer inden for beskæftigelsesområdet, bliver du i stand til at varetage funktioner i socialt arbejde og fungere som koordinator i sager med mange forskellige aktører.

Du får viden om:

  • ulighed i sundhed
  • juridiske rammer indenfor beskæftigelsesområdet
  • socialt arbejdes metoder og indsatser på beskæftigelsesområdet
  • sagsbehandlerens roller og funktioner på beskæftigelsesområdet
  • beskæftigelsesrettet rehabilitering.

Udbytte

Når du har viden om teorier og metoder, der knytter sig til beskæftigelsesområdet, kan du anvende dem til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller indenfor beskæftigelsesområdet. 

Efter Beskæftigelse kan du:

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer på beskæftigelsesområdet og anvise løsningsforslag på individ-, gruppe- og samfundsniveau
  • formidle og begrunde afgørelser overfor borgere
  • inddrage og samarbejde med relevante aktører samt fungere som koordinator for det tværprofessionelle samarbejde.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Beskæftigelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb