Socialformidling

Diplomuddannelse

Ønsker du at øge din ekspertise inden for formidling, tilrettelægning og udvikling af socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer - så er diplomuddannelsen i Socialformidling til dig.

Diplomuddannelsen i Socialformidling kvalificerer dig til at varetage rådgivning, sagsbehandling, koordination og udviklingsorienterede opgaver i socialt arbejde.

Bliv socialformidler og tag del i udviklingen af socialt arbejde

Vi tilbyder opstart af nye hold på socialformidleruddannelsen hvert halve år i henholdsvis Vejle og Odense. 

Du kan læse mere om tidspunkter for opstart og tilmelde dig første modul af uddannelsen.

Ønsker du at følge det samme hold og tage ét modul ad gangen, vil det tage dig 3 år at gennemføre uddannelsen. Du kan også sammensætte dit eget forløb og gennemføre på kortere tid ved at tage flere moduler samtidig.

Vælger du at følge et hold starter du med modulet Videnskabsteori og sociale problemer. Ved tilmelding til modulet tilmeldes du automatisk en gratis studieforberedelsesdag. Ønsker du at tage hele uddannelsen, skal du blot tilkendegive dette med et kryds, når du tilmelder dig.

Dit udbytte af socialformidling uddannelsen 

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis inden for det sociale område og inddrager relevante teorier til forståelse af samt afhjælpning af sociale problemer. Der arbejdes ud fra seks læringsprincipper som er: praksis, dialog, problemløsning, refleksion, udfordring og klare mål, hvor der vil blive vekslet mellem fysiskfremmødeundervisning, selvstudie, gruppeøvelser og e-learning

Under uddannelsen vil du stifte bekendtskab med emner, som relaterer sig til dit arbejde inden for det sociale område, hvor du får indsigt i teorier om sociale problemer og opnår viden om socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Ligeledes vil du få kompetencer til at kunne koordinere arbejdet mellem faggrupper og navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold. Derudover vil du blive undervist i, hvordan du bedst dokumenterer og evaluerer dit eget arbejde. 

Gennem diplomuddannelsen i Socialformidling kommer du til at arbejde med:

  • Teorier og metoder i socialt arbejde og omsætte disse til din egen praksis 
  • At beskrive, analysere og vurdere praksisnære problemstillinger på det sociale område 
  • Tværfagligt samarbejde og inddragelse af borgerne i sagsforløbet   
  • Lovgivning og organisering af indsatsen på børne- og ungeområdet, udsatte voksne og beskæftigelsesområdet 

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Socialformidling er for dig, der gerne vil udføre komplekst socialt arbejde i offentlige eller private institutioner. 

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen Socialformidler, og på engelsk Diploma in Social Work.

Gennem Den Kommunale Kompetencefond kan du søge tilskud til hele Socialformidleruddannelsen. 

Moduler og opbygning

35 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en social diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og er opbygget af fem moduler (fire obligatoriske og et valgfrit) samt et afgangsprojekt. 

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder