Brobyggeren: Sammenhæng mellem organisation, udvikling og praksis

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i at skabe forandring på demensområdet. 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Du opbygger professionelle kompetencer til at varetage rollen som brobygger i den daglige praksis.

Du får mulighed for at tilegne dig forskningsbaseret viden, faglige teorier, kommunikative færdigheder, som du kan bruge i arbejde med at skabe refleksion, læring og udviklingsprocesser inden for din egen organisations rammer samt et styrket udsyn på det tværsektorielle samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og det omgivende samfund.

Du bliver desuden præsenteret for en række konsulentfaglige værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde med at bygge bro mellem alle aktørerne i din organisation med henblik på at omsætte og forankre værdier, mål og strategier i den daglige praksis.

På dette modul udvikler du dine faglige og personlige kompetencer til at gøre din rolle som brobygger til en betydningsfuld aktør i udviklingen af jeres hverdagspraksis, hvor borgernes trivsel, tryghed og værdighed er i centrum

Brobyggeren er baseret på modulet: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde fra Den Sociale Diplomuddannelse.

Udbytte

Du lærer at formidle viden struktureret og forståeligt i både skriftlig og mundtlig form, så du kan være konsulent i et tværfagligt og tværorganisatorisk samspil og derved skabe forandring hos dig selv og andre.

Efter modulet kan du:

  • designe og iværksætte nye projekter og skabe en tværfaglig accept og forankring heraf strukturere egen læring og udvikle evner til at reflektere over din egen professionelle tilgang til intervention.
  • opnå redskaber og skabe grundlag for forankring af nye projekter i din organisation.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være pædagog, lærer, socialrådgiver, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb