Videnskabsteori og socialt arbejde

Diplommodul

Styrk dine metodiske tilgange med de videnskabsteoretiske grundpositioner og problemstillinger i relation til det sociale arbejdes praksis – lær om magt og etik i socialt arbejde samt perspektiver på sociale problemer!

Datoer og tilmeld

Arbejd med videnskabsteorien i det sociale arbejde!

Fagligt indhold 

Du lærer at vurdere, begrunde og vælge relevant viden samt formidle teoretiske tilgange og begreber for socialt arbejde til kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Du vil også styrke din forståelse af etiske problemstillinger og magtperspektiver i socialt arbejde.

Du får viden om:

  • vidensformer og videnskabsteoretiske positioner
  • forskningsmetodologi
  • udviklingen af socialt arbejdes vidensgrundlag.

Udbytte

Efter Videnskabsteori og socialt arbejde kan du:

  • anvende forskningsmetodologien til at analysere og vurdere undersøgelser samt faglige- og forskningsartikler af relevans for det sociale arbejde
  • håndtere socialt arbejdes praksis ud fra forskellige videnskabsteoretiske positioner
  • formidle teoretiske tilgange og begreber af relevans for socialt arbejde til kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Niveau

Modulet hører under den sociale diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Videnskabsteori og socialt arbejde er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb