Demens, omsorg og aktivitet - Mennesker med udviklingshæmning og demens

Diplommodul

Ønsker du at få større indsigt i demenssygdomme og især i demens hos mennesker med udviklingshæmning? På dette diplommodul bliver du styrket i personcentreret omsorg og socialpædagogiske metoder, for at du i samarbejde med mennesket med udviklingshæmning kan udvikle en meningsfuld dagligdag for vedkommende.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Med viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet hos mennesker med udviklingshæmning, udvikler du din egen rolle i forhold til opsporing og udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Du får viden om:

  • Demenssygdomme, herunder de sammenhænge, der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser
  • Samspillet mellem udviklingshæmning, somatisk sygdom og demens
  • Neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens
  • Rollen som vidensperson der understøtter systematiske indsatser i forhold til udviklingshæmning og demens

Udbytte

Du lærer at opspore demens hos mennesker med udviklingshæmning, og du kan differentiere demenssymptomer i forhold til udviklingshæmning, delir, depression, medicinforgiftning mv. Med afsæt i personcentreret omsorg og socialpædagogiske metoder kan du i samarbejde med mennesket med udviklingshæmning, pårørende og kolleger udvikle en dagligdag båret af bl.a. meningsfuldhed, tilhørsforhold og identitet der kontinuerligt tilpasses tabet af kognitive og praktiske færdigheder. Ligeledes kan du medvirke til at reducere og håndtere adfærdsændringer hos mennesker med udviklingshæmning og demens.

Efter modulet har du kompetencerne til at udvikle din egen praksis med en helhedsorienteret indsats for mennesket med udviklingshæmning og demens

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Demens, omsorg og aktivitet er et retningsspecifikt modul under retningen Demens.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med mennesker med udviklingshæmning. Du kan fx være pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb