Demens

Diplomuddannelse

Medarbejdere, der arbejder med demensområdet, møder løbende nye udfordringer.

Lovgivning, samarbejdsformer på tværs af fag og sektorer, behov for metodeudvikling, viden om udvikling af demens, samarbejde med borger og pårørende samt daglige etiske dilemmaer er nogle af de områder, du skal agere ud fra i dit daglige arbejde med borgere med demens.

Diplomuddannelsen i Demens giver dig specialviden til at udvikle og arbejde inden for demensområdet, for eksempel som demenskoordinator.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

Bliv demenskoordinator og få specialviden til at udvikle og arbejde inden for demensområdet

Diplomuddannelsen i demens giver dig:

  • Viden om teorier og metoder
  • Færdigheder i at undersøge, beskrive og vurdere problemstillinger for borger med demens
  • Kompetencer til at håndtere komplekse arbejdssituationer
  • Kompetencer til tværfagligt samarbejde og praksisudvikling

Med denne diplomuddannelse kan du eksempelvis blive demenskoordinator. En demenskoordinator yder vejledning og rådgivning til mennesker med kognitive svækkelser, mennesker der er udredt med demensdiagnose samt deres pårørende, hvor målet er at sikre et værdigt livsforløb. Som demenskoordinator kan man ligeledes give vejledning og rådgivning til personale i kommuner og andre private aktører. 

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Demens er en uddannelse, som er tilrettelagt for alle, der arbejder indenfor demensområdet. Og for dig, der vil kvalificere dig til dette særlige og krævende arbejdsfelt.

Indhold og niveau 

Diplomuddannelsen i demens omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Gennemfører alle tre valgfrie moduler, som er retningsspecifikke, kvalificerer du dig til et medlemskab af Demenskoordinatorer i Danmark.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00