Demens

Diplomuddannelse

Medarbejdere, der arbejder med demensområdet, møder løbende nye udfordringer.

Lovgivning, samarbejdsformer på tværs af fag og sektorer, behov for metodeudvikling, viden om udvikling af demens, samarbejde med borger og pårørende samt daglige etiske dilemmaer er nogle af de områder, du skal agere ud fra i dit daglige arbejde med borgere med demens.

Diplomuddannelsen i Demens giver dig specialviden til at udvikle og arbejde inden for demensområdet, for eksempel som demenskoordinator.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

Bliv demenskoordinator og få specialviden til at udvikle og arbejde inden for demensområdet

Diplomuddannelsen i demens giver dig:

  • Viden om teorier og metoder
  • Færdigheder i at undersøge, beskrive og vurdere problemstillinger for borger med demens
  • Kompetencer til at håndtere komplekse arbejdssituationer
  • Kompetencer til tværfagligt samarbejde og praksisudvikling

Med denne diplomuddannelse kan du eksempelvis blive demenskoordinator. En demenskoordinator yder vejledning og rådgivning til mennesker med kognitive svækkelser, mennesker der er udredt med demensdiagnose samt deres pårørende, hvor målet er at sikre et værdigt livsforløb. Som demenskoordinator kan man ligeledes give vejledning og rådgivning til personale i kommuner og andre private aktører. 

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Demens er en uddannelse, som er tilrettelagt for alle, der arbejder indenfor demensområdet. Og for dig, der vil kvalificere dig til dette særlige og krævende arbejdsfelt.

Indhold og niveau 

Diplomuddannelsen i demens omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Gennemfører alle tre valgfrie moduler, som er retningsspecifikke, kvalificerer du dig til et medlemskab af Demenskoordinatorer i Danmark.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00