Familiefokuserede samtaler

Diplommodul

Arbejder du på sygehus eller i den kommunale sundhedssektor? Oplever du, at patienter, borgere og deres familier i stigende omfang ønsker eller forventes at deltage aktivt i at træffe beslutninger om at indgå i sundhedsfremme, pleje og behandling?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk din teoretiske tilgang med familiefokuseret uddannelse

Fagligt indhold

Sygdom påvirker ikke kun den syge. Den påvirker hele familien, som er i risiko for at lide under de belastninger og rolleskift, som sygdommen medfører, hvis ikke familien får den nødvendige hjælp.

Familiefokuserede samtaler giver dig både forskningsbaseret og praksisnær viden om, hvordan sygdom påvirker den syge og den nærmeste familie. Du lærer at gennemføre familiefokuserede samtaler med fokus på at synliggøre, anerkende og styrke familiens samlede ressourcer til at håndtere hverdagen med sygdom.

Du får viden om:

  • det teoretiske og metodiske grundlag for familiefokuserede samtaler
  • kompleksiteten i den familiære situation, når sygdom eller funktionsnedsættelse rammer en familie
  • udviklings- og forskningsbaseret viden i refleksioner over familieinterventioner i praksis.

Udbytte

Du lærer at planlægge og gennemføre familievurderinger og sundhedsfremmende samtaler, hvor du kan analysere og vurdere samtalers indhold og forløb samt håndtere den kompleksitet, som kan opstå i familiefokuserede samtaler.

Efter Familiefokuserede samtaler kan du selvstændigt indgå i implementering og udvikling af familiefokuserede samtaler i praksis og formidle viden om og begyndende erfaringer med anvendelse af familiefokuserede samtaler.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Familiefokuserede samtaler er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Imens du venter på opstart

Lyt med på ’Sygeplejersken Podcast’ afsnit 7: Bag kærlighedens skjold – Forstå familiesygepleje. Afsnittet tager afsæt i en patientsamtale og suppleres af ekspertudtalelser fra Anne Dichmann Sorknæs, forskningssygeplejerske på OUH Svendborg. Der lægges vægt på at vise, hvordan sygeplejersken gennem et bevidst valg af spørgsmål kan åbne samtalen med patienten og dennes familie om livet med sygdom og behandling.

Hør afsnittet her.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb