Forandrings- og læreprocesser

Diplommodul

Er du interesseret i dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag?
Arbejd med sundhedsformidling, sundhedsfremme og forebyggelse!

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på forandrings- og læreprocesser hos dine patienter

Fagligt indhold 

Du lærer om læringsteori og forandrings- og læreprocesser, så du kan udvikle en større forståelse for betydningen af inddragelse af patienter, borgere, personale og/eller uddannelsessøgendes deltagerforudsætninger i relation til læringsforløb.

Du får viden om:

  • læringsteorier og vidensformer, herunder tavs viden og erfaringsviden
  • psykologiske aspekter på læring og forandring
  • kropslig læring samt aspekter der såvel fremmer som hæmmer læring, herunder refleksionsbegrebet.

Udbytte

Du lærer at anvende din viden og indsigt om forandring og læring i praksis.

Efter Forandrings- og læreprocesser kan du:

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til forandrings- og læreprocesser i konkrete faglige sammenhænge
  • indgå i et samarbejde med en målgruppe med henblik på at afklare mulige forandrings- og læreprocesser
  • vurdere og formidle mulige forandrings- og læreprocessers betydning i praksis og begrunde de valgte handlinger og løsninger.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Forandrings- og læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb