Formidlings- og undervisningspraksis

Diplommodul

Vil du udvikle metoder til at arbejde med pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af formidlings-, vejlednings- og undervisningsaktiviteter?

Du får nye redskaber og metoder på Formidlings- og undervisningspraksis.

Datoer og tilmeld

Styrk dine pædagogisk-didaktiske evner!

Fagligt indhold 

Med udgangspunkt i din egne praksiserfaringer arbejder du med pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der kan styrke og videreudvikle en sundhedsformidlende og sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Du lærer mere om hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer og får viden om:

  • tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer
  • didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
  • vejledning og refleksion som teori og metode
  • evaluering som teori og metode
  • udvalgte forskningsmetoder og udviklings- og forskningsprojekter.

Udbytte

Efter Formidlings- og undervisningspraksis kan du:

  • analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have
  • anvende din viden om formidling og undervisning i praksis og videreudvikle dine pædagogisk-didaktiske evner.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Formidlings- og undervisningspraksis er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb