Fortællekultur- fortælling og det narrative

Diplommodul

Specialiser dig inden for de frie skolers fortællinger, fortælletradition, genrer og didaktiske målsætninger, hvor du lærer at inddrage kultur og nyere fortælleteorier som storytelling i din undervisning.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Brug narrativer og fortælleteori i din undervisning!

Fagligt indhold 

Når du har styr på de frie skolers fortælletradition og kultur, kan du udvikle dine egne fortællinger, hvor du bruger narrativitets- og æstetikteori, sprog og virkemidler i din fortælling.

Du får viden om:

  • facilitering af undervisning i fortælleforløb for børn og kollegaer
  • udvikling af didaktisk begrundede undervisningsforløb og brugen af fortælling som undervisningsredskab
  • fortællingens rum og fortællerens sceniske figur.

Udbytte

Efter Fortællekultur- fortælling og det narrative kan du:

  • udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling og bruge fortælling som undervisningsredskab
  • argumentere for fortællingens betydning i forhold til identitetsudvikling og narrativ vejledning samt i et organisatorisk perspektiv.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fortællekultur- fortælling og det narrative er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling.

Diplommodulet udbydes af UCL i samarbejde med Den frie Lærerskole i Ollerup. Undervisning, vejledning og eksamen foregår på Den frie lærerskole i Ollerup, men de obligatoriske moduler kan også gennemføres på UCLs hold i Odense og Vejle.

Du er velkommen til at kontakte UCLs studieadministration på 63 18 30 00 eller diplom@ucl.dk samt Den frie lærerskoles administration på 62 24 10 66 for mere information.

Den frie Lærerskoles hjemmeside

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer på en friskole, efterskole eller folkehøjskole.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb