Fritidspædagogen som brobygger og trivselsaktør (6-18 år)

Diplommodul

Opnå færdigheder i hvordan fritidspædagogen kan virke som brobygger og trivselsaktør, der kan bidrage til at skabe sammenhængskraft i børnenes/de unges liv

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Gennem viden om klassisk og ny udsathed og det pædagogiske personales rolle ift. at forebygge, at børn og unge placeres i udsatte positioner, perspektiveres samtidens fritidspædagogik op imod de samfundsmæssige tendenser og den samfundsmæssige udvikling.

Du får færdigheder til at reflektere over:

  • og håndtere valg og etiske dilemmaer i relation til barnet eller den unges mange livsarenaer og agere vejledende, omsættende og oversættende i forskelligartede krydspres
  • over fritidspædagogens arbejde i spændingsfeltet mellem almen-, social- og specialpædagogik

Udbytte

Efter Fritidspædagogen som brobygger og trivselsaktør (6-18 år) kan du medvirke til at:

  • skabe betingelser for, at børnene og de unge er aktive deltagere i både egne og andres livsarenaer
  • påtage dig ansvar for og indgå i samarbejde med relevante aktører i egen praksis (som fx skole, forældre, andre fritidstilbud, socialrådgiver, politi, misbrugskonsulenter og civilsamfund) i overensstemmelse med lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fritidspædagogen som brobygger og trivselsaktør (6-18 år) er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen PD i Fritidspædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med børn og unge, eller ønsker at arbejde med børn og unge, indenfor - det fritidspædagogiske felt i skole, SFO, fritidsklub eller lignende institutioner.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb