Juridisk metode

Diplommodul

Vil du have nye juridiske metoder til dit arbejde med offentlig administration? Udvikl dine evner til at tænke juridisk, analysere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information.

Datoer og tilmeld

Lær om de retlige aktører og institutioner, der påvirker vores retsregler

Fagligt indhold 

Du styrker dine kompetencer til at kunne finde juridisk information og anvende juridisk metode til at løse problemer.

Desuden lærer du om retssociologi, så du kan gennemskue den vekselvirkning, som samfundet og retsreglerne udøver på hinanden.

Du får viden om:

  • danske og EU-retlige retskilder
  • metoder til fortolkning og informationssøgning
  • hvordan retsregler og samfund påvirker hinanden gensidigt.

Udbytte

Du lærer at anvende juridiske metoder til at løse juridiske problemstillinger, hvor du kan vurdere og begrunde dine metodemæssige valg samt finde relevante juridiske retskilder til løsning af et problem.

Efter Juridisk metode kan du:

  • gennemskue den gensidige påvirkning mellem retssystemet og samfundet
  • formidle undersøgelsesresultater
  • finde relevant juridisk information til løsning af et problem.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Juridisk metode er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb