Kommunikation

Diplommodul

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation i sundhedssektoren. Du opnår erfaring med kommunikative problemstillinger inden for den sundhedsprofessionelle praksis, både når det drejer sig om kommunikation med borgere og patienter og mellem sundhedsfaglige kolleger.

Tilmeld

Bliv skarp på kommunikation i sundhedssektoren

Fagligt indhold

Modulet styrker din evne til at beskrive og argumentere for kommunikative problemstillinger i praksis og at foretage systematiske analyser med inddragelse af kommunikationsteorier og -modeller samt resultatet af udviklings- og forskningsarbejder.

På modulet vil du arbejde med:

  • Kommunikationsteori
  • Mundtlig og skriftlig formidling
  • Kommunikation i samarbejdsrelationer
  • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation
  • Non-verbale perspektiver på kommunikation
  • Webkommunikation

Udbytte

Modulet styrker dine kommunikative kompetencer som sundhedsprofessionel.  Når du har gennemført modulet, kan du:

  • beskrive, dokumentere og formidle kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde
  • anvende og formidle teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren
  • opstille, begrunde og formidle handlingsforslag og perspektivere kommunikation i praksis
  • søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forsknings resultater med relevans for kommunikation.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i ledelse.

Kommunikation er et valgfrit modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld

Forløb