Kommunikation

Diplommodul

Vi har på tværs af områderne sundhed, socialt arbejde og pædagogik udviklet en ny tværprofessionel udgave af kommunikationsmodulet.
Gennem dialog om udfordringer fra praksis og problemstillinger, der angår kommunikation får du styrket din evne til at håndtere kommunikation på tværs af professionelle faggrænser og til kompetent at indgå i udviklings- og forandringsprocesser.

Datoer og tilmeld

Bliv skarp på kommunikation i sundhedssektoren

Fagligt indhold

Gennem viden om kommunikationsteorier og metoder lærer du om forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder, som du kan gøre brug af i dit daglige virke.

Du får viden om:

  • udvikling af egen professions kommunikative praksis
  • kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for dit fagområde
  • kommunikative strategier og problemstillinger.

Udbytte

Efter Kommunikation kan du:

  • anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
  • begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
  • vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i ledelse.

Kommunikation er et valgfrit modul på Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb