Kultur, fortællinger og genrer

Diplommodul

Vil du lære om fortællingers grundstruktur, medier, genrer og udtryk? Specialiser dig i it- og mediegenrer, så du kan arbejde med mediedidaktiske designs og udvikle nye fortælleformer ved brug af nye teknologier!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Brug teknologien i din undervisning!

Fagligt indhold

Til det didaktiske arbejde med kulturens fortællinger og genrer, lærer du at reflektere over medialiseringens vilkår for udvikling og produktion af fortællinger og genrer.

Du arbejder med mediedidaktiske designs, hvor du kan producere tekster med blik for fortællingens grundstruktur, genre og æstetik samt tilrettelægge og vurdere elevproduktioner.

Du får viden om:

  • produktions- og læreprocesser samt oplevelser omkring fortællinger og genrer
  • samfundets medialisering og teknologiens indflydelse på fortællinger og genrer
  • analyse af fortællinger, nye digitale genrer og multimodale tekster.

Udbytte

Med viden om kulturens forskellige fortællinger og genrer samt fortællingers grundstrukturer, genrer, æstetik og sprog i relation til værk, kultur, modtager og kontekst, kan du påtage dig ansvaret for at rammesætte produktions- og læreprocesser og oplevelser omkring fortællinger og genrer.

Efter Kultur, fortællinger og genrer kan du:

  • anvende viden om forskellige medieudtryk metodisk i mediepædagogisk og didaktisk begrundet arbejde med børn og unges egne produktioner
  • deltage i digital samproduktion på nettet
  • reflektere over medialiseringens vilkår for udvikling og produktion af fortællinger og genrer i relation til konvergens, remediering, tværmedialitet, intertekstualitet, m.m.
  • vurdere forskellige former for deltagelseskultur, fankultur og andre skabende fællesskaber på nettet i forhold til æstetik og formsprog.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kultur, fortællinger og genrer er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Medier og kommunikation.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i kulturens fortællinger og nye genrer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb