Kvalitetsudvikling og evaluering

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering i et ledelsesperspektiv?
Lær at identificere, definere og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering.

Datoer og tilmeld

Få styr på metoderne for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering!

Fagligt indhold 

Du får indblik i, hvordan kvalitetsstyring og evaluering kan fungere som ledelsesredskab og udviklingsredskab internt i en organisation.

Du lærer om:

  • teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitets- og evalueringsformer
  • kvalitetsstyring og evaluering som ledelsesredskab
  • sammenhænge og forskelle mellem kvalitetsmål og kvalitet
  • formidling af og samarbejde om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

Udbytte

Efter Kvalitetsudvikling og evaluering kan du:

  • udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb
  • arbejde med ledelse af kvalitetsmetoder, analyser og refleksioner med henblik på at udvikle kvalitetsindsatsen i praksis.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kvalitetsudvikling og evaluering er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil have kompetencer til at lede arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering i egen organisation.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb