Ledelse i relationel kompleksitet

Diplommodul

Er du nuværende eller kommende leder i en stor, kompleks virksomhed? På modulet specialiseres du i at drive bevidst og reflekteret selv- og medledelse i komplekse organisationer.

Datoer og tilmeld

Styrk dine ledelsesevner!

Fagligt indhold

På modulet introduceres du for teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet. Du lærer derved at begå dig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere.

Du får viden om:

  • teorier og metoder til forståelse af personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer
  • ledelse i hyperkomplekse organisationer
  • systemisk og kommunikativ ledelse samt mentaliseringsbaseret ledelse og mindfuldness.


Udbytte

Efter modulet Ledelse i relationel kompleksitet kan du:

  • begå dig i komplekse relationer til medarbejdere, kolleger, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere
  • udvikle egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationer
  • bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selv- og medledelse i professionel relationel kompleksitet.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Ledelse i relationel kompleksitet er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er nuværende eller kommende leder i store, komplekse virksomheder.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb