Ledelse med data

Diplommodul

Har du brug for at kunne anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger i arbejdet med kvalitetsudvikling af skolens og institutionens kerneydelser, herunder forbedringer af børn og elevers læring?

På modulet får du viden om, hvad datainformeret ledelse er, og hvordan du kan forstå og nuancere brugen af forskellige typer af data.

Datoer og tilmeld

Lær om brugen af data i din ledelsespraksis!

Fagligt indhold

Modulet klæder dig på til at fokusere på din ledelsespraksis i systematisk brug af data i form af empirisk viden fra skolens eller institutionens organisation, og den didaktiske undervisningsmæssige praksis til kvalitetsudvikling af skolens og institutionens kerneydelser, herunder forbedringer i elevers og børns læring og trivsel. Du vil møde den nyeste teori og forskningsviden om ledelse med data og kvalitetsudvikling af organisationens kerneydelser. Teorier og metoder sættes i spil i forhold til din og holdets viden om modulets temaer via drøftelser og refleksion på holdet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med at:

  • analysere og reflektere i lærende fællesskaber som afsæt for kvalitetsudvikling af den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis
  • vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af skolens eller institutionens udvikling
  • anvende medbragt datamateriale (kvalitativt og kvantitativt) og herudfra planlægge ledelsesindsatser og indsamling af relevant data som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Arbejdsform

For at skabe værdifuld læring må du regne med, at du mellem de enkelte studiedage skal arbejde videre med temaerne, medbringe datamateriale og foretage prøvehandlinger i egen praksis. Derudover kommer du til at arbejde i studiegrupper, og vi reflekterer undervejs over temaer og prøvehandlinger.

Udbytte

Modulet styrker din datainformerede ledelsespraksis i samspil med organisationens interne og eksterne samarbejdspartnere.

Når du har gennemført modulet, kan du
identificere og perspektivere forskellige datatyper
kvalitetsudvikle skolens eller institutionens kerneydelser ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis. 

Du præsenteres for nogle teorier, tilgange og undersøgelsesmetoder, du kan arbejde videre med i din ledelsespraksis. Formålet er at udvikle og perspektivere din og holdets praksis gennem teoretiske bidrag og refleksion over egen ledelsesmæssige praksis samt medbragt datamateriale.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis, holdt op imod målene i diplomuddannelsen i Ledelse.

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i pædagogisk ledelse i offentlige, private og frie skoler og institutioner. Andre er dog også velkomne, fx ledere fra social- og sundhedsvæsenet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb