Matematikdidaktik

Diplommodul

Vil du lære at planlægge, beskrive, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i matematik?
Få viden om læringsmålsorienteret didaktik og matematikkens didaktik!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med matematik-didaktiske problemstillinger!

Fagligt indhold 

Du bliver specialiseret i at anvende analytiske og kritiske tilgange til matematikdidaktisk forskning og professionsviden, så du kan identificere og behandle relevante problemstillinger i den matematikfaglige undervisning.

Med grundlæggende teorier om matematikfaget sætter du fokus på matematikdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer

Du får viden om:

  • læringsmålsorienteret didaktik og læringsmålstyret undervisning
  • almendannelse teorier om læring og læreprocesser i matematikfaget
  • matematikfaglig progression og differentiering.

Udbytte

Du lærer at identificere relevante praksisnære problemstillinger, så du kan beskrive, formulere og formidle handlemuligheder inden for en matematikfaglig undervisning.

Efter Matematikkens didaktik kan du:

  • anvende analytiske og kritiske tilgange til matematikdidaktisk forskning og professionsviden
  • benytte relevante teorier og anvende metoder til at kunne identificere, analysere, vurdere og behandle matematikdidaktiske problemstillinger.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Matematikkens didaktik er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er erfaren lærer og gerne vil videreudvikle din kernefaglighed som underviser og udvikler af undervisning.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb