Naturfagenes sammenhæng og indhold

Diplommodul

Vil du arbejde med praktisk og eksperimenterende formidling af naturfag? Med viden om naturfagenes arbejdsmetoder og tankegang kan du specialisere dig i naturfagsundervisningen i folkeskolen.

Tilmeld

Sæt fokus på naturfagligt samarbejde!

Fagligt indhold

På modulet opnår du strategiske kompetencer til at udvikle formidling af naturfag og læseplaner med progression, sammenhæng og kontinuitet.

Du lærer om naturfagligt samarbejde på tværs af skolens fagrække og opnår kompetencer til udvikle undervisning, der udfordrer alle elever.

Du får viden om:

  • Læremidler og artefakter til udvikling af kompetencemålsat undervisning
  • Hvordan børns udvikling af tænkning, begreber og kognitive taksonomier kan medtænkes i undervisningen
  • Hvordan du skaber sammenhæng, progression og kontinuitet i undervisningen på alle klassetrin

Udbytte

Efter modulet Naturfagenes sammenhæng og indhold kan du:

  • Opbygge skolens naturfaglig undervisning
  • Udvikle læseplaner med progression og kontinuitet
  • Vejlede kollegaer i at sikre progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen fra førskolen til indskolingen
  • Analysere og vurdere undervisning, læremidler og artefakter, der kan indgå i undervisning

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Naturfagenes sammenhæng og indhold er et retningsspecifikt modul under retningen Naturfagsvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er naturfagslærer i folkeskolen og gerne vil have indflydelse på udviklingen af faget i grundskolen.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb