Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling

Diplommodul

Få viden om de grundlæggende processer i en organisation, så du kan analysere sammenhænge og bidrage med konstruktive vurderinger og løsningsforslag til organisationspsykologiske problemstillinger.

Datoer og tilmeld

Brug organisationspsykologi til at forbedre arbejdsmiljøet i din organisation!

Fagligt indhold

Gennem organisationspsykologi og organisationsteori bliver du introduceret til, hvordan du kan analysere en organisation på udvalgte temaer som stress, kultur, forandring, udvikling og omstilling samt arbejdsmiljø.

Du lærer om:

  • moderne tilgange til organisationspsykologi og organisationsteori
  • relevant litteratur samt teori og metode til forståelse af organisationspsykologiens og organisationsteoriens fagområde
  • relevansen af organisationspsykologien i forhold til egen arbejdspraksis og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Udbytte

Med indfaldsvinkler fra organisationspsykologien og organisationsteorien kan du analysere udvalgte arbejdsmæssige problemstillinger, hvor du kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

Efter Organisationspsykologi kan du:

  • formidle faglige problemstillinger og formulere overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger til kollegaer og ledelse
  • på fagligt relevant vis formulere, hvordan medarbejdere ville kunne fungere som medkatalysatorer i forandringsprocesser
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og integrere dem i fremadrettede forløb.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb