Patientologi - mennesker med kroniske sygdomme

Diplommodul

Styrk din egen og arbejdspladsens faglighed i mødet med det kronisk syge menneske

Datoer og tilmeld

Et diplommodul på 10 ECTS tilrettelagt i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense og centerets partnersygehuse samt det lungemedicinske speciale i Region Syddanmark.
På modulet møder du kolleger fra samme eller andre specialer og arbejdspladser i det sammenhængende sundhedsvæsen. Sammen udforsker I menneskers oplevelser af og reaktioner på livet med kronisk sygdom og udvikler nye handlemuligheder.

Styrk din egen og arbejdspladsens faglighed i mødet med det kronisk syge menneske
På modulet lærer du at:

 • Træffe kliniske beslutninger sammen med borgere/patienter og pårørende
 • argumentere fagligt for din sygepleje med viden og forskning
 • undersøge, hvordan borgere/ patienter involveres i pleje og behandling
 • udvikle sygeplejen lokalt og på tværs af sektorer

Fagligt indhold

Du styrker dine faglige argumenter din handlekompetence i hverdagen med ny viden og resultater af dansk og international sygeplejeforskning indenfor bl.a.:

 • Menneskers oplevelser af og reaktioner på at leve med sygdom
 • Familiefokuseret sygepleje
 • Sårbarhed og ulighed i sygdom
 • Patient-/borgerinvolvering
 • Empowerment og handlekompetence
 • Implementering og forandring i praksis

Udbytte

Gennem arbejdet med at kombinere uddannelsens viden og færdigheder med erfaringer fra praksis opnår du kompetence til:

 • at træffe og begrunde kliniske beslutninger sammen med den kronisk syge borger/patient og dennes pårørende
 • at samarbejde tværfagligt og tværsektorielt om og med den kronisk syge og dennes pårørende om indsatser og handlemuligheder
 • at udvikle din og arbejdspladsens praksis

Målgruppen

Modulet er for dig, der arbejder med mennesker med kroniske sygdomme i en praksis under konstant forandring på et sygehus eller i en kommune. Du har allerede erfaring med og viden om kroniske sygdomsforløb, men vil gerne kvalificere dine kliniske beslutninger og finde nye veje til udvikling af samarbejdet med patienter/borgere og pårørende i hverdagen.
Du skal have mindst to års erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse for at kunne optages.

Er du ikke i målgruppen? Se studieordningen for den sundhedsfaglige diplomuddannelse eller kontakt os for personlig samtale.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb