Patientologi: Mennesker med Infektionsmedicinske eller reumatologiske sygdomme

Diplommodul

Styrk din forståelse for borgeres møde med sundhedssektoren og deres oplevelse af og reaktioner på sygdom, så du bliver bedst muligt i stand til at samarbejde med det syge menneske og dets pårørende.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv klogere på patientologi-begrebet!

Fagligt indhold 

Ved at sætte fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og deres oplevelse af sygdom, lærer du at reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet.

Livsfænomener som lidelse, livsmod, smerte, stress og håb påvirker det syge menneske, hvorfor di får teoretisk viden om krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom samt teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv, så du kan handle ud fra patientens ståsted.

Du får viden om:

  • metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
  • sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom
  • sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.

Udbytte

Med viden om problemstillinger i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet kan du analysere situationer og handle på baggrund af forskellige teoretiske tilgange.

Efter Patientologi kan du:

  • dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom
  • træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende
  • samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Patientologi er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb