Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til de målgrupper, som sundhedssocial-rådgiverne møder i deres daglige arbejde

Diplommodul

Ønsker du at forbedre dine kompetencer som socialrådgiver inden for det sundhedsfaglige område? På modulet Problemstillinger og teoretiske perspektiver lærer du, hvilke udfordringer du kan møde i arbejdet med forskellige målgrupper, og hvordan du håndterer disse i praksis.

Tilmeld

Optimer dit arbejde som socialrådgiver!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indsigt i forskellige målgruppers sociale, kulturelle og samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Du vil også opnå kendskab til:

  • teorier og metoder om inklusion og eksklusion i forhold til særlige målgrupper
  • specifikke socialfaglige problemstillinger i relation til udvalgte målgrupper
  • hvordan man benytter sin viden til at udvikle og gennemføre strategier i praksis.

Udbytte

Du vil efter deltagelse i kurset kunne benytte din teoretiske og metodiske viden i praksis. Du vil også kunne:

  • arbejde i overensstemmelse med din viden omkring etik og de magtrelationer, der kan opstå i arbejdet som socialrådgiver
  • benytte relevant forskning i forbindelse med arbejdet omkring de udvalgte målgrupper
  • reflektere over, analysere og formulere de problemstillinger, der kan findes i relation til arbejdet med målgrupperne.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er socialrådgiver, og som arbejder på et hospital, i en kommune eller inden for psykiatrien med børn, unge, voksne og deres pårørende.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld

Forløb