Projektledelse (PD)

Diplommodul

Interesserer du dig for projektledelse?
Lær om planlægning, udvikling og evaluering af projekter, der sigter mod udvikling og forandring i private og offentlige organisationer på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Se datoer

Varetag rollen som leder af kompetenceudvikling og forandringsprocesser

Fagligt indhold 

Du styrker dine kompetencer i at analysere faglige og organisatoriske udfordringer gennem en grundlæggende indsigt i kommunikationsteori, vejledningsteori og –metode set i et samfundsudviklingsperspektiv.

På modulet arbejder du bl.a. med at:

  • beskrive, formulere og formidle kompetenceudvikling
  • udarbejde projektansøgning og projektgrundlag
  • se relationer mellem formelle og uformelle magtformer i projektledelse.

Udbytte

Du lærer at identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejlednings- og kommunikationsteorier samt lære- og forandringsprocesser, så du kan kontekstafklare og identificere mål for vejledningsforløb.

Efter Projektledelse (PD) kan du:

  • påtage dig ansvaret for at facilitere etiske overvejelser i en vejledningskontekst
  • analysere vejlednings- og interventionsforløb
  • begrunde og reflektere over de lære- og forandringsprocesser, der iværksættes i praksis med afsæt i viden om vejlednings- og kommunikationsteori.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse (PD) er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Projektledelse og organisationsudvikling.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med ledelse og styring af projekter i pædagogiske, kulturelle, strukturelle og/eller processuelle sammenhænge.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Forløb