Samskabelse

Diplommodul

Vil du være en aktiv medspiller i løsningen af velfærdsopgaver i samspillet mellem kommune, borgere og andre relevante aktører?
Lær om Samskabelse og udviklingen af velfærdsstaten for at styrke en tværfaglig opgavehåndtering.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få en professionel tilgang til samskabelse og tværfaglig opgaveløsning

Fagligt indhold 

Som fagprofessionel skal du være med til at facilitere tværfaglighed, socialt entreprenørskab og samskabelse frem for monofaglig opgavehåndtering.

Gennem forståelse af forskellige ressourceforståelser og roller, der henholdsvis fremmer eller modarbejder samskabelse, udvikler du din forståelse for hvordan kultur, relationer og kommunikation samvirker i forhold til at iscenesætte, navigere i og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.

Du får viden om:

  • de grundlæggende samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for samskabelse, herunder styringsparadigmer, governance og netværk
  • frivillighed, deltagelse og social kapital og dermed forskellige aktørers muligheder i samskabende processer
  • udviklingen af velfærdsstaten og forskellige styringsforståelser i velfærdsinstitutionerne.

Udbytte

Når du lærer at identificere og medtænke forskellige interessentperspektiver, kulturelementer, værdier og professionsforståelser kan du identificere ”et fælles tredje” i et komplekst system. Herefter kan du inddrage interessenter og borgere i samskabelse af løsninger inden for dit arbejdsfelt.

Efter Samskabelse kan du:

  • analysere og vurdere anvendeligheden af relevante perspektiver og metoder ud fra et ressourcefokus og være i stand til at designe processer, der muliggør samskabelse
  • designe, igangsætte og gennemføre inddragende og samskabende processer inden for eget arbejdsfelt
  • opsøge og omsætte viden og færdigheder inden for samskabelse i praksis inden for velfærdsorganisationens særlige juridiske og økonomiske rammer.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Samskabelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb