Servicedesign

Diplommodul

Er du bekendt med servicebegrebets design og udvikling?
Lær om systematisk og tværfaglig udvikling af din egen opgavevaretagelse på grundlag af kvalificerede serviceforståelser.

Tilmeld

Servicedesign i den moderne offentlige organisation!

Fagligt indhold 

Du lærer at fokusere analytisk på servicebegrebet i relation til organisationsfortællinger, kultur, roller og praksis i forbindelse med kerneopgaven – alt sammen i relation til din hverdagspraksis.

Du får viden om:

  • anvendt teori og metode om servicedesign og servicebegrebet, samt deres betydning og funktion i den offentlige organisation
  • servicebegrebet anvendes i professionens praksis
  • sammenhængene mellem borgernes behov og rettigheder og den offentlige organisations ressourcer
  • redskaber til dialog om serviceforventninger, afstemning af opgavevaretagelse og serviceniveau.

Udbytte

Efter Servicedesign kan du anvende metoder og redskaber til at udvikle og forbedre den offentlige organisations service samt håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i en nuværende servicepraksis.

Du tager initiativ til dialoger om lokale og praksisnære serviceniveauer og formidler problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Servicedesign er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb