Sikkerhed i webapplikationer

Diplommodul

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Kursets indhold

Kurset består af en teoretisk forståelse af de sikkerhedsudfordringer der findes i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af webapplikationer. For at skabe den bedste forståelse, vil der også være en del "hands-on", hvor den studerende vil komme til at afprøve og implementere teknologier til at skabe sikkerhed for webløsninger.

Der vil blive taget udgangspunkt i de mest anerkendte sikkerhedsudfordringer der har været i 2021/2022. For at skabe den bedste forståelse for disse, vil den studerende i bredt udfald, skulle udnytte sikkerhed hullerne, hvorefter den studerende vil skulle rette problemet, så sikkerhed hullerne ikke længere er tilgængelige.

Hvis du tager dette modul, vil din uddannelse blive en fleksibel diplomuddannelse med fokus på softwareudvikling

Viden

Efter fuldførelse af valgfaget har den studerende viden om:

  • Anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger til webteknologier.
  • Sikkerhedsanalyse af webapplikationer.
  • Risikovurdering i forhold til webløsninger.

Færdigheder

Efter fuldførelse af valgfaget kan den studerende:

  • Foretage sikkerhedsforanstaltninger omkring webapplikationer.
  • Teste sikkerheden af webløsninger.
  • Vurdere om en webløsning er sikker i forhold til dens formål.

Kompetencer

Efter fuldførelse af valgfaget kan den studerende:

  • Implementere sikkerhedsforanstaltninger i webløsninger.
  • Genkende og løse sikkerhedshuller i webapplikationer.
  • Vejlede om, samt anvende teknologier der afhjælper sikkerhedsmæssige udfordringer for webløsninger.
Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb