Strategisk ledelse og økonomistyring

Diplommodul

Bliv i stand til at vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse, så du kan vælge relevante tiltag for at styre økonomi i din virksomhed

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Vil du forstå sammenhængen mellem strategisk ledelse og den løbende økonomistyring?

Fagligt indhold

Diplommodulet Strategisk ledelse og økonomistyring er et modul, der er sammensat for, at du som studerende på bedste vis kan tilregne dig viden, kompetencer og færdigheder til at forstå sammenhængen mellem strategisk ledelse og den løbende økonomistyring.

  • Du vil få en forståelse for:
    virksomhedens regnskaber, herunder resultatopgørelse, balance og likviditetsbeskrivelse
  • virksomhedens budgetforudsætninger, resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget
  • overvågnings- og varslingssystemer med relevante nøgletal (KPI’er) til brug i forbindelse med den operative, taktiske og strategiske ledelse.

Du får derudover en forståelse for budgetkontrol, budgetrevision og konsekvensberegninger af afvigelserne på det operative, taktiske og strategiske niveau og prioriteringer mellem forskellige (nødvendige) tiltag ud fra konsekvensberegningerne.

Udbytte

Når du er færdig med diplommodulet Strategisk ledelse og økonomistyring, kan du blandet andet:

  • vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse
  • rådgive topledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag
  • afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI´er og kunne prioritere rækkefølgen.

Derudover kan du efter, at du har fuldført dette modul selvstændigt afdække væsentlige praksisnære indsatsområder og udviklingsområder på grundlag af budgetkontrollen samt omsætte teoretisk viden inden for strategisk ledelse og den løbende økonomistyring til praktisk viden og praktisk anvendelse i relation til din virksomhed.

Niveau

Du kan tage Strategisk ledelse og økonomistyring som et enkeltstående diplommodul, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i Økonomi og Finans.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der ønsker at opnå og udvide din viden, færdigheder og kompetencer inden for økonomistyring og strategisk ledelse og arbejde med disse i relation til praksisnære eksempler.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb