Sygepleje - teori og praksis særligt tilrettelagt for kardiologiske sygeplejersker

Diplommodul

Opdater din viden om sygeplejens teorier, forskning og udvikling i begrundelser for kliniske beslutninger og udviklingsinitiativer i praksis – teorier og forskning, der skaber værdifulde redskaber i dit arbejde!

Tilmeld modul

Tag medansvar for udvikling af sygeplejen!

Fagligt indhold 

Ved integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang styrker du dine forudsætninger for at træffe og begrunde beslutninger i sygepleje og inspirere til udvikling af klinisk praksis.

Du får viden om:

  • teoriudvikling i sygepleje historisk og aktuelt
  • metoder til analyse af praksissituationer med anvendelse af sygeplejens teorier
  • værdier og værdiafklaring i klinisk sygepleje
  • klinisk beslutningstagning begrundet i sygeplejens teorigrundlag.

Udbytte

Du lærer at træffe og begrunde beslutninger i klinisk sygepleje ud fra sygeplejens teorier, forskning og udvikling, så du kan være med til at udvikle den kliniske sygepleje.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sygepleje – teori og praksis er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet udbydes som særligt tilrettelagte forløb til kardiologiske sygeplejersker.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb