Teknologiforståelse og digitale kompetencer

Diplommodul

Arbejder du som læringsvejleder, eller ønsker du at gøre det? Vil du være med til at hjælpe børn og unge i deres digitale udvikling. Så er modulet Teknologiforståelse og digitale kompetencer noget for dig. Understøt børn og unges teknologiforståelse.

Se datoer

Kompetencemål for Pædagogisk Teknologiforståelse og digitale kompetencer

Fagligt indhold

På modulet får du et indblik i de forskellige aspekter ved undervisningsforløb om teknologiforståelse og digital dannelse.

Du opnår viden om:

  • computationel tankegang, herunder data, strukturering, algoritmer og modellering
  • forskellige designmetoder, herunder brugsstudier, idégenerering, prototypeudvikling, testning og evaluering.

Udbytte

Efter gennemførelse af modulet har du kompetencerne til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle forløb til børn og unges teknologiforståelse og digitale dannelse.

Du kan:

  • udvikle forløb, der arbejder med digital myndiggørelse
  • indgå i samarbejder med kolleger om børn og unges digitale kompetencer og teknologiforståelse
  • stilladsere børn og unges egne digitale designløsninger, mhp. at styrke deres teknologiske handleevne og computationelle tankegang.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teknologiforståelse og digitale kompetencer er et retningsspecifikt modul under retningen Læringsvejleder.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter. Endvidere er modulet for dig, der ønsker at understøtte elevernes udvikling inden for teknologiforståelse.
Teknologiforståelse og digitale kompetencer er et modul på den pædagogiske diplomuddannelse Læringsvejleder. Modulet omfatter 10 ECTS.

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser.

Du kan læse hele modulbeskrivelsen i studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse Læringsvejleder.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Lone Nielsen Adjunkt
Peder Møgelvang Pedersen, konsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelse omhandlende digitale teknologier, didaktisk design og læring
Jane Ahrendt Studiesekretær

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Forløb