Læringsvejleder

Diplomuddannelse

Arbejder du med læringsressourcer, og vil du være med i udviklingen af læringsaktiviteter? Ønsker du at virke som læringsvejleder ved folkeskolens pædagogiske læringscenter (PLC)? Så er den pædagogiske diplomuddannelse Læringsvejleder skræddersyet til dig.

Læringsvejlederuddannelsen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Uddannelsen er med studieordningen fra august 2020 blevet en selvstændig Pædagogisk Diplomuddannelses-retning.

Tidligere var læringsvejlederuddannelsen at finde under Pædagogisk Diplomuddannelses-retningen Medier og kommunikation.

Bliv kompetent til at varetage vejledning og pædagogiske udviklingsopgaver

Som læringsvejleder vil du kunne indgå i skolens team af vejledere og ressourcepersoner. Du har kompetencerne til at vejlede på baggrund af data og forskningsbaseret viden om læring, didaktik og trivsel. Derudover kan du bidrage til design og ledelse af komplekse pædagogiske udviklingsopgaver og forandringsprocesser på skolen.

På uddannelsen bliver du kompetent til at:

  • anvende viden og metoder om læring, didaktik og trivsel i pædagogisk praksis og i læringsfælleskaber
  • facilitere læreprocesser mhp. at skabe eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer
  • vælge og begrunde metoder og tilgange til vejlednings- og procesledelse.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der som lærer eller pædagog vil have kompetencerne til at deltage i teamet omkring folkeskolens pædagogiske læringscenter eller til at varetage funktionen som læringsvejleder i læringscenteret.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgmoduler) samt et afgangsprojekt.

For at opnå uddannelsen som læringsvejleder i relation til folkeskolens pædagogiske læringscentre skal uddannelsesforløbet som minimum indeholde modul 1: Læring og didaktisk design 2: Vejledning og organisatoriske læreprocesser.

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder