Læringsvejleder

Diplomuddannelse

Arbejder du med læringsressourcer, og vil du være med i udviklingen af læringsaktiviteter? Ønsker du at virke som læringsvejleder ved folkeskolens pædagogiske læringscenter (PLC)? Så er den pædagogiske diplomuddannelse Læringsvejleder skræddersyet til dig.

Læringsvejlederuddannelsen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Uddannelsen er med studieordningen fra august 2020 blevet en selvstændig Pædagogisk Diplomuddannelses-retning.

Tidligere var læringsvejlederuddannelsen at finde under Pædagogisk Diplomuddannelses-retningen Medier og kommunikation.

Bliv kompetent til at varetage vejledning og pædagogiske udviklingsopgaver

Som læringsvejleder vil du kunne indgå i skolens team af vejledere og ressourcepersoner. Du har kompetencerne til at vejlede på baggrund af data og forskningsbaseret viden om læring, didaktik og trivsel. Derudover kan du bidrage til design og ledelse af komplekse pædagogiske udviklingsopgaver og forandringsprocesser på skolen.

På uddannelsen bliver du kompetent til at:

  • anvende viden og metoder om læring, didaktik og trivsel i pædagogisk praksis og i læringsfælleskaber
  • facilitere læreprocesser mhp. at skabe eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer
  • vælge og begrunde metoder og tilgange til vejlednings- og procesledelse.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der som lærer eller pædagog vil have kompetencerne til at deltage i teamet omkring folkeskolens pædagogiske læringscenter eller til at varetage funktionen som læringsvejleder i læringscenteret.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgmoduler) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgmoduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå uddannelsen som læringsvejleder i relation til folkeskolens pædagogiske læringscentre skal uddannelsesforløbet som minimum indeholde modul 1: Læring og didaktisk design 2: Vejledning og organisatoriske læreprocesser.

Herudover kan der vælges yderligere et af de to retningsspecifikke moduler (modul 3 eller modul 4).

Alternativt kan moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point vælges fra rækken af fælles valgfrie moduler fra andre pædagogiske diplomuddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

 

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder