Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i arbejdet som socialrådgiver indenfor det sundhedsfaglige felt - det med fokus på socialfaglige metoder, der relaterer sig til arbejdet med patienter - børn, unge, voksne og deres pårørende.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om udvalgte metoder i socialt arbejde!

På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Metodebegreber i socialt arbejde
  • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer (ajourføring af lovgivning, det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde, koordinering mv.)
  • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder (kommunikation, funktionsevnevurdering, netværksmøder, borgerperspektivet mv.)
  • Forskning, dokumentation og evaluering

Målgruppe 

Modulet er målrettet socialrådgivere, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri - både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet

Modulet er et valgfrit modul vf 15 på Den sociale diplomuddannelse
Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Læs mere

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser


Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb