Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til de målgrupper, som sundhedssocialrådgiverne møder i deres daglige arbejde.

Diplommodul

Styrk dine kompetencer i arbejdet som socialrådgiver indenfor det sundhedsfaglige felt - det med fokus på socialfaglige metoder, der relaterer sig til arbejdet med patienter - børn, unge, voksne og deres pårørende.

Tilmeld

Lær om udvalgte metoder i socialt arbejde!

På modulet arbejder du bl.a. med:

  • Metodebegreber i socialt arbejde
  • Historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer (ajourføring af lovgivning, det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde, koordinering mv.)
  • Teoretisk og praktisk arbejde med udvalgte metoder (kommunikation, funktionsevnevurdering, netværksmøder, borgerperspektivet mv.)
  • Forskning, dokumentation og evaluering

Målgruppe 

Modulet er målrettet socialrådgivere, der arbejder på hospitaler, i kommunerne, indenfor psykiatri - både med børn, unge, voksne og deres pårørende mv.

Struktur for modulet

Modulet er et valgfrit modul vf 15 på Den sociale diplomuddannelse
Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Læs mere

Læs mere om optagelse på diplomuddannelser


Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den sociale diplomuddannelse 

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Folder om forløbet
Tilmeld

Forløb