Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov

Diplommodul

Interesserer du dig for udviklingsbehov relateret til en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer? Lær om professionelle metoder til afhjælpning og udviklingsbehov af sundhedsproblemer i sundhedssektoren.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med udviklings- og forskningsresultater til udvikling af klinisk praksis!

Fagligt indhold 

Sæt fokus på at afdække udviklingsbehov hos en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer, hvor du kan styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling.

Du lærer om:

  • metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer
  • metoder til afdækning af udviklingsbehov
  • systematisk litteratursøgning og vurdering – relateret til et specifikt sundhedsproblem.

Udbytte

Efter Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov kan du:

  • identificere og begrunde udviklingsbehov og mulige tiltag
  • anvende individuelle, organisatoriske og professionsfaglige perspektiver i vurderingen af behov for udvikling af klinisk praksis
  • formidle skriftligt og begrunde problemstillinger og udviklingsbehov relateret til en konkret klinisk praksis
  • søge, vurdere og anvende aktuel viden i planlægning af udviklingsaktiviteter relateret til gruppens specifikke sundhedsproblemer.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb