Undervisning og læring

Diplommodul

Styrk din indsigt i didaktiske teorier, modeller og metoder, som du kan bruge i dit erhvervspædagogiske arbejde til dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring.

Datoer og tilmeld

Styrk dine erhvervspædagogiske kompetencer

Fagligt indhold 

Ved at kunne håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange kan du reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt og derved påtage dig ansvaret for at udvikle erhvervspædagogisk praksis i forhold til deltagernes læreprocesser.

Du lærer om:

  • teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • relationer og kommunikationens betydning for læring.

Udbytte

Når du kan tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede og differentierede læreprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt, kan du indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om læringsaktiviteter.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undervisning og læring er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der for eksempel arbejder som, eller ønsker at arbejde som, lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb