Vejledning og vejleder

Diplommodul

Få kompetencer til at dokumentere, analysere og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen, hvor du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning.

Datoer og tilmeld

Styrk dine kommunikative færdigheder og din rolle som vejleder

Fagligt indhold 

Du lærer om sociologiske og uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold samt vejledningens samfundsmæssige funktion, lovgrundlag og organiseringsformer.

Med viden om teorier, metoder og praksis inden for karrierevalg og vejledning lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning.

Du får viden om:

  • forskellige vejledningsteorier og deres videnskabsteoretiske grundlag
  • arbejdsmarkedsforhold og uddannelsessystemets organisering
  • vejlederens rolle og etik i en politisk styret organisation
  • sammenhængen mellem teori, metode og praksis.

Udbytte

Når du kan anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, er du i stand til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om vejledningsopgaver.

Efter Vejledning og vejleder kan du:

  • anvende og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  • håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningspraksis under hensyntagen til fagområdets etik
  • formidle faglige problemstillinger og overvejelser til både fagfæller og ikke-specialister.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning og vejleder er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning og samfund.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb