Vejledning og samfund

Diplommodul

Få kompetencer til at dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen og forstå din rolle som vejleder i en politisk styret organisation.

Datoer og tilmeld

Få viden om vejledningspolitiske målsætninger til uddannelse og arbejdsmarkedet!

Fagligt indhold 

Med fokus på teorier, som belyser sociologiske samt uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold, herunder globalisering, lærer du om etiske problemstillinger i forbindelse med globale udviklingstendensers betydning på individ-, organisations- og samfundsniveau.

Du får viden om:

  • metoder for og videnskabsteoretiske perspektiver på empiriske undersøgelser af relevans for vejledning
  • arbejdsmarkedsforhold og uddannelsessystemets organisering
  • vejledningens samfundsmæssige funktion, lovgrundlag og organiseringsformer.

Udbytte

Når du kan analysere, vurdere og formidle vejledningens samfundsmæssige funktion, kan du udvikle og implementere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser inden for lovgrundlag og professionens etik.

Efter Vejledning og samfund kan du:

  • anvende og vurdere empiriske undersøgelser og sætte dem i relation til vejledningens praksis
  • vurdere og begrunde vejledningsorganisationens praksis i relation til lovgrundlag
  • identificere egne læringsbehov i relation til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, sociologiske forhold samt globalisering.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning og samfund er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning og samfund.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Karina Elsig Thøgersen Lektor

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Forløb