Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK)

Diplomuddannelse

Vejledning skal være professionel og bidrage til, at unge får en ungdomsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse.

Derudover skal vejledning hjælpe jobsøgende til ledige stillinger og motivere modløse til nye muligheder.

Diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er særligt for dig, som har interesse for motiverende formidling og håndtering af komplekse situationer og problemstillinger i vejledning af børn, unge og voksne. 

 

Med en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning kan du hjælpe børn, unge og voksne med at finde fodfæste i, hvad der kan synes som et forvirrende, uddannelsessystem og arbejdsliv. Med de mange åbne døre som børn, unge og voksne står overfor, når de skal træffe et valg omkring deres uddannelse eller karriere, er det her, at de har brug for professionel vejledning.  

På denne uddannelse vil du netop udvikle teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og valg af erhverv, hvor deres interesser og personlige forudsætninger inddrages. Ligeledes vil du blive i stand til at varetage andre funktioner samt udviklingsorienterede opgaver inden for uddannelse- erhvervs- og karrierevejledning 

Når du er færdiguddannet, vil du kunne bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning, samt indgå i tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v. 

Efter endt uddannelse kan du anvende betegnelsen Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) og den engelske betegnelse er Diploma of Educational, Vocational and Career Guidance. 

Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning giver dig færdigheder i at:

  • anvende metoder og redskaber, som knytter sig til uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning
  • håndtere komplekse situationer i vejledning, herunder bl.a. manglende motivation og læringsmodstand
  • formidle vejledningsfaglige problemstillinger. 
  • Varetage vejlederrollen i det tværprofessionelle samarbejde 

Målgruppe

Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er målrettet dig, der gerne vil kvalificeres til opgaver inden for vejledningsfeltet.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
15 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie moduler) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Uddannelsens struktur 

Diplomuddannelsen består af en række obligatoriske moduler, som omfatter 45 ECTS-point. De obligatoriske moduler er: 

  • Vejledning og vejleder 10 ECTS-point  
  • Vejledning og individ 10 ECTS-point  
  • Vejledning og samfund 10 ECTS-point  
  • Afgangsprojekt 15 ECTS-point 

Derudover får du mulighed for at vælge mellem 10 forskellige valgfrie moduler, som tilsammen skal udgøre 15 ECTS-point. Se “Studieordning for diplomuddannelsen i DUEK 2021” for at se nærmere på de forskellige valgfrie moduler. 

Afgangsprojektets formål 

Afgangsprojektets formål er, at du som studerende får mulighed for at dokumentere den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har opnået igennem uddannelsen, med afsæt i at kunne identificere, analysere og vurdere problemstillinger af relevans for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Afgangsprojektet skal desuden dokumentere at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport som ligeledes skal forsvares mundtligt. 

I forbindelse med afgangsprojektet skal du bl.a. kunne indsamle data om den valgte uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningsmæssige problemstilling og bearbejde denne data med henblik på empirisk viden i forhold til den valgte problemstilling. Derudover skal du kunne vurdere og anvende teorier og metoder i forhold til problemstillingen. 

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Andre uddannelser der minder om denne

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder